Sklep Zádruha

Něco z historie sklepa Zádruha

V roce 1904 se naši předci rozhodli založit vinařské sdružení. Společně se rozhodli, že budou pracovat druh za druha a tato slovní hříčka dala rovněž název celému vinařskému družstvu ZÁDRUHA.

Technické zázemí poskytl bojanovský občan Bohůn. Poskytnuté prostory však brzo přestaly prosperujícímu družstvu stačit, proto bylo v roce 1914 zahájeno rozšiřování prostor. Za zadním čelem pravého ramene sklep byl výkopem otevřen prostor 7 x 16 m do hloubky 7 m. Kvůli začínající první světové válce stavba vázla a jáma byla dlouho otevřená. V období mezi dvěma světovými válkami v něm ještě društevníci stihli vykopat studnu hlubokou 20 m. Původní zdvojený sklep po panu Bohůnovi je pravděpodobně velmi starý, protože právě tady se sbíhají nejméně dvě podzemní chodby. Podle pověstí měla jedna z nich směřovat pod humny selských stavení do kostela, druhá přes pole do Čejkovic. Z vyprávění pamětníků je známo, že při stavbě sklepa v roce 1914 byly údajně výkopem na tomto místě dvě chodby přerušeny. Dnešní stav je takový, že ze zadní části levé větve sklepení vybíhá chodba ke sklepu Jaromíra Hubáčka, postupně se stáčí doprava a asi po 10 m končí u zdiva nově vybudovaného sklapa Zádruhy. Jestli chodba pokračuje i za ní, to dosud nikdo neověřil. Druhá chodba vychází z přední části levé větve sklepů, ostře se stáčí do leva pod vchodové schody. Prokličkuje pod úrovní dna pravého ramene původních sklepů, pod nově postaveným velkým sklepem přejde z pravého předního rohu do levého zadního v hloubce asi 4 m pode dnem. Nakonce se až pod búdou Paval Hubačky, zhruba 10 m hluboko, ostře otočí o 180 stupňů směrem k dědině a skončí opět pod velkým sklepem Zádruhy, v metrové hloubce pod jeho základy. Tady systém známý z dnešní doby pokračoval kdysi světničkou, jejichž strop se už někdy dávno propadl, součaně se zaplavením níže položených míst, vodou a bahnem. Některou zimu v průběhu druhé světové války se našlo z řad tehdejších mladých lidí několik obětavců, vedených pravděpodobně Pavlem Bohůnem nebo Vojtěchem Račickým, kteří se pustili do čištění a zprůchodňování těchto prostor. Dostali se tehdy až do místa zmiňované světničky, kde je po úmorné dřině a zhoršujících se pracovních podmínkách chuť do práce a nadšení opustily. V roce 1998 byli spostupně vyčištěn zasypaný začátek chodby, byla vybrána hlína a chodby byly vyztuženy ocelovými vzpěrami, jež jsou tam dodnes.Pokus o prokopání do dalších prostor ztroskotal na nemožnosti určení správného směru pokračování chodby. Naplavená zemina je tu totiž natolik kompaktní s původním materiálem, že jejich rozhraní je při umělém osvětlení nerozlišitelné. Takže až dosud končí nejnižší podlaží sklepů Zádruhy na vzdálenostní značce 68 m a čeká na své další objevování.

Chodby byly rovněž zkoumány badatelskou společností AGARTHA. Podrobnější informace si můžete přečíst zde.

Rolnicko –vinařské družstvo „Zádruha“ v Dolních Bojanovicích bylo založeno v roce 1905. Jednalo se o první takovýto spolek v rámci českého království, ba i tehdejších Horních Uher (pozdějšího Slovenska). Družstvo mělo v roce 1937 celkem 84 členů a chovalo se velmi progresivně. Využilo dobrého jména a úspěchu jednotlivých vinařů, takže „Bojanovský ryzlink“ měl v českých zemích a Rakousku velmi dobré jméno.

 

Záznamy nebyly nalezeny...